Veelgestelde vragen

  Leiden kampt met een tekort aan woningen. Citybeats vindt deze groene en blauwe omgeving een mooie plek om woningen te bouwen. Het bestemmingsplan maakt woningen op deze plek mogelijk. De huidige functie, bedrijfspand, is op de lange termijn niet meer passend. Met de ontwikkeling van 11 appartementen willen we een bijdrage leveren aan het terugdringen van het woningtekort. Tegelijkertijd maken we deze hoek van het kanaal aantrekkelijker. Aan de ene kant is het stedelijk wonen, aan de andere kant is er een weids zicht. Meer informatie over de woonvisie vindt u terug op de website van gemeente Leiden.

  Wij houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via deze website. Daarnaast kunt u zich via de website binnenkort inschrijven voor de nieuwsbrief om meer regelmatig informatie te ontvangen.

  Citybeats is de ontwikkelaar, in samenwerking met bouwbedrijf De Langen & van den Berg. Het ontwerp is gemaakt door Zijdekwartier Architecten.

  De gemeente beoordeelt of het plan past binnen haar visie. Daar heeft zij voorlopig positief over geadviseerd vanuit de disciplines welstand, erfgoed, stedenbouw, parkeren. De gemeente zal de uiteindelijke vergunning toetsen aan haar eerdere beoordeling en de verschillende beleidsdocumenten, net als het bestemmingsplan. De hoogte en breedte van het bouwvolume wordt ontwikkeld binnen de regels die in het bestemmingsplan staan. We hoeven hier geen uitgebreide bestemmingsplanprocedure te doorlopen. 

  Dit kavel behoort uit historisch oogpunt bij de brug en het kanaal. Het was lang in gebruik als kantoor voor Rijkswaterstaat. Het is een reststukje grond dat nodig was om de brug en het kanaal te bouwen begin 20e eeuw. Daarvoor liep de lintbebouwing van de Hoge Rijndijk door van Oost naar West. Het leek ons daarom een goed idee om juist een verbinding in vormgeving te zoeken met de watertoren. De welstand heeft positief gereageerd op het plan. Het bouwvolume komt op vrijwel dezelfde plek te staan als waar het huidige gebouw staat.

  Als 70% van de woningen is verkocht, zal de bouw beginnen. We verwachten begin 2022 te starten met de bouw.

  Citybeats beantwoordt alle vragen over het ontwerp en de omgeving. U kunt ze stellen via het contactformulier op de website www.waterkant-leiden.nl.

  Vragen over de bouwwerkzaamheden, kunt u richten tot het uitvoeringsteam van De Langen & Van den Berg. U bereikt hen via telefoonnummer 0182 – 24 42 03.
  U ontvangt te zijner tijd meer informatie als we definitief starten.

  Het gebouw wordt de kleine zus van de watertoren. Een stoer gebouw dat past bij de lange lijn van het kanaal. En ook bij de stoere industriële gebouwen langs dit soort waterwegen zoals de Oude en Nieuwe Rijn. Het worden 11 loftachtige appartementen, nagenoeg allemaal anders, maar die toch een eenheid vormen. De gevel heeft een kenmerkende verdeling van liggers van beton en kolommen ingevuld met oranje genuanceerd metselwerk die aansluiting vindt bij de uitstraling van de watertoren. Het geheel wordt afgewerkt met een sterke, gemetselde dakrand. De uitbouw op de begane grond is lichtgrijze gekeimd. Dit is een schildertechniek. Het is dezelfde techniek waarmee we het logo van het project op de gevel zullen schilderen. Het logo is een verwijzing naar oude pakhuizen en geeft het project extra karakter.

  Er komen in totaal 11 appartementen, verdeeld over 4 lagen. Deze woningen worden in principe allemaal verkocht. De bovenste verdieping heeft twee topappartementen. De andere verdiepingen hebben 3 woningen. Alle appartementen hebben een eigen berging In het gebouw. Daarnaast hebben 8 appartementen ook nog een 'buitenberging' in de centrale bergruimte , onder het maaiveld (in de voortuin). De overige 3 appartementen hebben een mogelijkheid tot het stallen van meerdere fietsen. De appartementen verschillen in afmeting van ca. 60 m2 tot 111 m2. De woningen hebben 2 tot 4 slaapkamers, maar kopers krijgen daar nog keuzevrijheid in. De woningen zijn luxe afgewerkt en kunnen qua inrichting nog deels zelf ingericht worden. Twee woningen op de begane grond hebben een voordeur aan het Utrechts jaagpad. Dat is goed voor de sociale controle. De andere woningen worden ontsloten via een gezamenlijke entree met lift. Deze komt ook uit op het Utrechts Jaagpad. Bezoekers kunnen op eigen terrein ook een fiets neerzetten, aan de voorzijde.

  Een hovenier neemt de tuin voor zijn rekening. Langs het hek bij het Utrechts jaagpad gaan we leilinden plaatsen met de bedoeling om dat deel te vergroenen. Langs het water komt een beukenhaag om de parkeerzone af te schermen en een mooier uitzicht vanaf het water te hebben. Er komt een nieuw toegangshek dat men op afstand kan openen en sluiten met een zender. De voortuin krijgt bijpassende planten geïnspireerd op de weelderige stijl van tuinarchitect Piet Oudolf. De grote Wilg bij de brug blijft staan.

  We gaan de omgevingsvergunning eind mei indienen. Afhankelijk van de snelheid van de verkoop van de woningen, verwachten we dat de sloop van het oude gebouw in het vierde kwartaal kan starten.

  Er komen geen andere functies. Het gebouw bestaat volledig uit woningen. Het trafohuisje dat er nu staat, blijft ook staan.

  Tijdens de bouw zal er iets meer verkeer zijn dan nu. Het grote verkeer gaat via de Hoge Rijndijk. Het nieuwe gebouw komt iets verder van het Utrechtse jaagpad af te staan dan het huidige gebouw. Dat betekent dat er iets meer ruimte ontstaat in de straat.

  Bouwbedrijf De Langen & Van den Berg zal er zoveel mogelijk aan doen om overlast te beperken. Helaas kunnen zij bij sloop- en bouwwerkzaamheden niet alles voorkomen. Denk aan tijdelijke geluidshinder en stofvorming. Wij zullen u tijdig informeren over de werkzaamheden die van invloed zijn op de directe omgeving.

  Het bouwverkeer komt van de Kanaalweg en de Hoge Rijndijk de bouwplaats op en af. Het Jaagpad zal worden gebruikt voor kleine busjes ten behoeve van personeel voor het bouwen. Of mogelijk bij hoge uitzondering een keer voor een bijzondere bevoorrading.